Odborný program konference RANDE 2019

 • Neantibiotická antimikrobiální terapie infekce
 • Nehojící se rány v dětském věku
 • Spolupráce pacienta na léčbě rány – faktory ovlivňující compliance a adherenci
 • Ekonomika léčby ran – pohledy makro a mikroekonomické
 • Nové trendy v lokální terapii ulcerací
 • Aktualizace standardů péče o pacienta s nehojící se ránou
 • Poziční dokumenty EWMA (s participací lektorů EWMA)
 • Infekce v místě chirurgického výkonu
 • Atypické nehojící se rány
 • Pokročilé technologie v terapii ran

Časový harmonogram konference

9. května 2019 (čtvrtek)

 • 9.00 – 18.00 hod Registrace, ubytování, výstava firem a workshopy
 • 10.00 – 10.15 hod Slavnostní zahájení konference, Tenis Hotel Vitality
 • 10.15 – 18.00 hod Odborný program
 • od 19.00 hod Společenský večer s rautem v prostorách hotelu Vitality

10. května 2019 (pátek)

 • 9.00 – 11.00 hod Registrace
 • 10.00 – 15.00 hod Odborný program, výstava firem, workshopy
 • 15.00 hod Zakončení konference, předání certifikátů